درباره ما

هدف از تأسیس این مجموعه فراهم نمودن بستری از خدمات تخصصی در زمینه طراحی و احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک و انرژی‌های نوین است، این مجموعه آماده است کلیه خدمات طراحی و احداث و تأمین مولدهای موردنیاز را در سطح بازار ایران و منطقه به‌صورت کامل ارائه دهد.

این مجموعه با 11 سال سابقه اجرایی در احداث، راه‌اندازی و تأمین انواع مولدهای تولید برق آماده همکاری با بخش‌های خصوصی و دولتی است.

قبل
بعدی