کنترلر ژنراتور کومپ COMAP

شرکت COMAP یکی از بهترین تولید کننده های انواع کنترلر های ژنراتور و موتور میباشد که تولیدات خود را در بالاترین سطح کیفیت و تکنولوژی ارائه میدهد.

InteliLite 4 AMF 25

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite 4 AMF 20

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite 4 MRS 16

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite 4 AMF 9

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite 4 AMF 8

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite AMF 25

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite AMF 20

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite MRS 16

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite MRS 11

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite 9

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite Telecom

              نوع کنترلر : تکی

InteliLite Telecom DC

              نوع کنترلر : تکی

InteliGen 1000

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen4 200

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen 200

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen 500

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen 500 Microgrid

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen NT

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen NTC

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen NT BaseBox

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen NTC BaseBox

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen NT BaseBox 400Hz

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen NTC BaseBox 400Hz

              نوع کنترلر : سنکرون

InteliGen GSC

              نوع کنترلر : سنکرون