کنترلر ژنراتوردیتاکام DATAKOM

شرکت DATAKOM  یکی دیگر از تولید کنندگان بردکنترلر ژنراتور میباشد که محصولاتش داری کیفیتی متوسط و قیمتی مناسب است. دیتاکام  ساخت کشور ترکیه میباشد

datakom D-500 mk3

              نوع کنترلر : سنکرون

datakom D_700

              نوع کنترلر : سنکرون

DATAKOM DKG-117

              نوع کنترلر : سنکرون

DATAKOM DKG-217

              نوع کنترلر : سنکرون

datakom d-500

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom d-300 mk3

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom d-200 mk2

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom DKG-509

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom DKG-309

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom DKG-209

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom DKG-105

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom d-100 mk2

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom dkg-225

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom dkg-225

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom dkg-225

              نوع کنترلر : اضطراری

datakom dkg-225

              نوع کنترلر : اضطراری